top drag and drop site development software download

TRACTAMENTS

El departament de podologia, t'ofereix els últims avanços mèdics per a la cura i prevenció de qualsevol de les afeccions que poden afectar als teus peus. Te n'expliquem alguns:

Quiropòdia

Mitjançant els tractaments quiropodològics es pal·lien alteracions benignes que apareixen a les ungles o a la pell.
Alteracions, com puguen ser: "callos", "durícies", "ulls de poll", provoquen dolors aguts en el pacient que de vegades poden derivar, fins i tot, en infeccions que necessiten tractament antibiòtic oral. Així com, també arriben a provocar lesions a nivel articular o muscular, tot per l'acte reflexe del pacient que intenta fugir de l'estímul dolorós.

També, és en aquest àmbit on es tracten les berrugues plantars, les ungles encarnades, fongs unguials, fongs a nivell dèrmic o qualsevol altre tipus d'alteració a nivell podal.

Exploració Biomecànica

L'estudi  de la marxa, analitza com es comporta el peu durant totes les fases de la marxa. 
Qualsevol alteració a nivell de membre inferior pot provocar dolors en les estructures superiors del cos. I el mateix pot ocórrer si les alteracions es donen de forma inversa, provocant un canvi en les fases fisiològiques de la marxa.

Al Centre Podoclínic disposem, tant dels coneiximents podològics com de l'aparatologia necessària per a ajudar-nos en la correcta exploració i posterior diagnòstic. Tot complementat amb els coneixements de fisioteràpia de la nostra companya Júlia Chova.

Ortopodologia

Mitjançant l’ortopodologia es realitza una exploració biomecànica per a detectar la simptomatologia.
Una vegada establert el diagnòstic, passem a l’aplicació del tractament.
Les ortesis plantars (plantilles) poden tindre diferents funcions: correctores, acomodatives o pal•liatives.
 
Al Centre Podoclínic, realitzem les nostres ortesis amb els últims avanços tecnològics i utilitzem les últimes novetats de material disponibles al mercat. 

També estan les denomidanes ortesis digitals de silicona.

Cirugia Unguial

És la cirurgia, el tractament d'elecció davant les alteracions dermatològiques reincidents.
La cirurgia menor està autoritzada dins del camp de la podologia. Esta, abraça les tècniques quirúrgiques necessàries que no precisen d'hospitalització ni anestèsia general.

Mitjançant la cirurgia, intervindrem de forma invasiva alteracions tan molestes com puguen ser les onicociptosis (ungles enclavades),  papil•lomes plantars o alteracions digitals.

Segueix-nos !