simple offline site generator software

TRACTAMENTS

El departament de fisioteràpia, t'ofereix les últimes tècniques en tractaments  per a la cura i prevenció de qualsevol afecció musculosquelètica. Estos són alguns dels que realitzem:

Massoteràpia

La massoteràpia és un tipus de tècnica que es troba dins de les competències de la fisioteràpia i que es pot definir com l'utilització de tècniques de massatge amb una finalitat terapèutica.

 La massoteràpia ha d'aplicar-se sempre per personal qualificat, com  són els fisioterapeutes.

Es poden fer massatges: descontracturants, relaxants, amb ventoses.........

Rehabilitació

Després d'una entrevista, s'avaluen els problemes o dificultats del pacient.

Des d'aleshores es realitzaran les exploracions i proves necessàries per tal d’arribar al diagnòstic de fisioteràpia.

Utilitzant les tècniques i els mitjans més adequants a cada pacient, farem un estudi per a facilitar la cura, manteniment i recuperació de cada individu

Punció Seca

La punció seca és una tècnica invasiva que utilitza la punció amb agulles d’acupuntura pel tractament de l’afecció musculosquelètica coneguda com Punt Gallet, culpables del síndrome de dolor miofascial.

Aquesta síndrome provoca dolor al múscul afectat o en les zones de dolor referit .Un punt gallet és un engrossiment localitzat a nivell de la fibra muscular i que es pot desenvolupar per múltiples causes. 

Embenats

Podem trobar-ne de dos tipus, els funcionals i els neuromusculars.

L'embenat funcional és d'immobilització parcial i es caracteritza per permetre una certa mobilitat funcional.

L'embenat neuromuscular s'utilitza amb un tipus d'esparadrap elàstic que imita les propietats de la pell i redueix les inflamacions provocades per les diferents lesions.

Segueix-nos !