free drag and drop web page builder software

El Centre Podoclínic, a través del seu web facilita informació d’interès general sobre les seues activitats i serveis. La informació facilitada és la vigent en el moment de la publicació.


El Centre Podoclínic procura que esta informació siga exacta i precisa,  tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, el Centre Podoclínic no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació estiga permanentment actualitzat.


El Centre Podoclínic podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació de les nostres activitats o serveis, i podrà canviar la seua configuració o presentació. No està permés a l’usuari modificar la web ni els seus continguts.


L’accés al nostre web, així com l’ús de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Només està autoritzat l’ús personal de la web i no comercial.


El Centre Podoclínic no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d’eixos fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es veja interromput o que el contingut o programari al qual puga accedir-se estiga lliure d’error o de causar dany.


El Centre Podoclínic, tot i les mesures que adopta, tampoc pot garantir que el web i el servidor estiguen lliures de virus i, per tant, no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.


La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals estan subjectes estrictament a les normes legals o reglamentàries que hi siguen aplicables. Encara que no és el cas, en un futur, s’hi poden incloure enllaços a pàgines de llocs web de tercers, que es considera que poden ser d’interès per als nostres usuaris. El Centre Podoclínic no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’eixos enllaços.


Els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté no són de titularitat de l'usuari, excepte indicació expressa d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.